Inhoud van de website:

De inhoud van deze website is uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren of te publiceren.

Doorlinken:

Lampen99 heeft geen invloed op de inhoud van de gelinkte aanbieders. De prijzen kunnen in heel uitzonderlijke gevallen niet corresponderen met de aanbieder, maar dat proberen wij zo goed mogelijk te voorkomen. Daarom al van de prijzen van de aanbieder uitgaan.

Inhoud van links van derden:

Lampen99 heeft geen invloed op het design, de kwaliteit of de inhoud van gelinkte aanbiedingen en internet pagina’s en draagt daardoor geen aansprakelijkheid, garantie of waarborg of andere verantwoordelijkheden voor zulke aanbiedingen.

Lampen99 heeft geen aansprakelijkheid, garantie of waarborg of andere verantwoordelijkheden voor de de juistheid, volledigheid, wijzigingen of andere eigenschappen van de inhoud van derden bijvoorbeeld productinformatie, leveringen of prijzen.

Aansprakelijkheid:

Lampen99 aanvaardt geen enkele garantie voor de functie, kwaliteit, betrouwbaarheid of zoeksnelheid van de service. Lampen99 behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving, de operatie te staken of de dienst te wijzigen, om individuele gebruikers van het gebruik van de dienst uit te sluiten.

Uitgesloten van de aansprakelijkheid disclaimer zijn aansprakelijkheidsclaims voor schade als gevolg van letsel aan het leven, ledematen, gezondheid and claims voor schade om contractbreuk. Materiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de uitvoering noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstelling van het contract. Uitgesloten van de aansprakelijkheid disclaimer zijn aansprakelijkheid voor schade op basis van een opzet of grove nalatig plichtsverzuim door Lampen99, hun wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Bepalingen van de Product Liability Act blijven onaangetast.